NEBIFA-leden produceren,
leveren en plaatsen  binnenwandsystemen

Nederlandse Binnenwandsysteem Fabrikanten, kortweg NEBIFA, is een gemeenschappelijke branchevereniging van Metaalunie en FME.

Lid worden?

NIEUWS EN INFORMATIE

Nieuws en Informatie

Nederlandse Binnenwandsysteem Fabrikanten, kortweg NEBIFA.

De leden van NEBIFA houden zich bezig met het produceren, leveren en plaatsen van binnenwandsystemen.

De producten zijn onder meer:

  • verplaatsbare binnenwanden,
  • separatieschermen en
  • balie’s, kasten en werkbladen.

Belangrijke afzetmarkten worden gevonden in de kantoren- en utiliteitsbouw.
Belangrijke nichemarkten zijn de (inrichting van) cleanrooms en het ombouwen tot kantoorruimte van gebouwen die voorheen een totaal andere functie hadden

De activiteiten van NEBIFA zijn ondermeer:

  • behartiging van de specifieke branchebelangen van de leden,
  • promotie van de branche bij de afnemerscategorieën,
  • het houden van marktonderzoeken,
  • overleg met de overheid en andere relevante instanties,
  • ontmoetingsplatform voor de aangesloten leden en
  • het opstellen en instand houden van een beoordelingsrichtlijn voor binnenwandsystemen (BRL2210).

We informeren u graag over de voordelen en mogelijkheden van een lidmaatschap.

Circulaire binnenwanden

Organisaties zijn dynamisch geworden. Daarmee is de vraag naar flexibiliteit in huisvesting toegenomen. De behoefte aan optimale flexibiliteit bij het (her)inrichtingsproces neemt eveneens toe.
Leden van NEBIFA bieden circulaire oplossingen, duurzaam en met een sterke reductie van desinvesteringen.

Lid worden van NEBIFA?

NEBIFA is de branchevereniging op het gebied van verplaatsbare binnenwandsystemen en behartigt de collectieve, branchespecifieke belangen van de aangesloten leden.
We informeren u graag over de voordelen en mogelijkheden van een lidmaatschap.