Icoonproject moet bouwwereld bewuster maken
Verplaatsbare binnenwand is circulair element

Volgens branchevereniging NEBIFA voldoen verplaatsbare binnenwanden van huis uit aan de criteria voor circulair bouwen omdat ze in de praktijk uitstekend zijn her te gebruiken. Dat dit nog zelden gebeurt vereist een mentaliteitsomslag in de bouwwereld en vandaar dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland samen met NEBIFA een icoonproject start om dit voor elkaar te krijgen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een stappenplan voor circulair bouwen opgesteld dat onderdeel is van de Transitieagenda Circulaire Economie in de Bouw. Doel hiervan is om te komen tot een volledig circulaire economie in 2050. Dat vergt nogal wat aanpassingen en dan vooral qua projectbenadering, fabricage, materiaalgebruik, ontwerp, recycling, denkwijzen, verdienmodellen, etc.

Punt is dat de bouwsector net als veel andere complexe sectoren, wordt gekenmerkt door een behoorlijk aantal verschillende ‘losse schakels’ die wel nauw samenwerken maar elk hun eigen uitgangspunten en doelstellingen hebben. Die allemaal tegelijk op één lijn krijgen richting circulaire economie is nogal een uitdaging. Dat gaat niet in één keer, dus moet je het stapje voor stapje doen. Bijvoorbeeld door je te focussen op hergebruik van verplaatsbare binnenwanden,” aldus Geert Kooistra.

Hij is door de RVO ingehuurd als programmacoördinator Circulaire Maakindustrie en een van de aanjagers van het icoonproject ‘Hergebruik verplaatsbare binnenwanden’ dat wordt opgezet in nauwe samenwerking met de branchevereniging Nederlandse Binnenwand Systeem Fabrikanten, kortweg NEBIFA van de Metaalunie.

Dit nieuwe project is onderdeel van het breed gedragen project Circulaire Maakindustrie (CMk) dat onder voorzitterschap staat van Metaalunie-voorzitter Fried Kaanen. (meer info op: www.circulairemaakindustrie.nl).

 

Circulaire binnenwandsystemen

Het feit dat verplaatsbare binnenwanden nog slechts beperkt worden hergebruikt heeft vooral met strategische, operationele en economische factoren te maken. Dus niet primair met de verplaatsbare binnenwanden zelf,” zegt NEBIFA-branchemanager Leo Oosterveen erover.

Om zoveel mogelijk producten en materialen te kunnen hergebruiken moet je een circulair businessmodel hebben. Maar daarin alle betrokken partijen op één lijn krijgen is dus nogal een uitdaging. Je zult onder andere kunnen beginnen met mensen anders te leren denken en werken. Samen met het Rijksvastgoedbedrijf hebben we daarvoor met CIRCO een Track ontwikkeld over circulaire binnenwandsystemen, waar veel NEBIFA-leden al aan hebben deelgenomen. Sommige leveranciers en fabrikanten zijn al jaren met hergebruik bezig, maar anderen nog helemaal niet. En dat terwijl verplaatsbare binnenwanden, die we al meer dan een halve eeuw toepassen, juist bij uitstek geschikt zijn voor een circulaire manier van werken. Als je de vele vierkante meters binnenwand in een groot kantoor gaat zien als voorraad, kun je die binnen het gebouw gaan uitwisselen als er verbouwd wordt en je de indeling wilt veranderen. Ook kun je met die voorraad andere panden van een op maat gesneden interieur voorzien. Deze boodschap willen we als NEBIFA overbrengen aan onze leden. De CIRCO Track is een goede manier om dat te doen.

Tekst: Frank Senteur
Beeld: RVO/Nebifa