Inzicht in hoe duurzame veranderingen gaan en hoe deze versneld kunnen worden, daarover gaat deze presentatie die voor de afgelopen 13 mei 2020 gehouden is voor het transitieprogramma circulaire economie.

Marko Hekkert is hoogleraar Innovatiewetenschappen van de Universiteit van Utrecht en voorzitter van het Coperniscusinstituut.

Hoe brengen we een duurzame samenleving sneller dichtbij?
De presentatie was onderdeel van de online Bijeenkomst Kennisdeling van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) op 13 mei 2020.

Het project circulaire verplaatsbare binnenwanden is een van de icoonprojecten binnen het rijkstransitieprogramma circulaire economie.