NEBIFA- branchevereniging fabrikanten verplaatsbare binnenwandsystemen

Branchepromotie

Samen sta je nu eenmaal sterker

Branchepromotie is voor de NEBIFA een belangrijke marketingactiviteit.

Regelmatig voert een gespecialiseerd bureau in opdracht van de NEBIFA een marktonderzoek uit met als doel de ontwikkelingen in de (bouw)markt te schetsen en een up-to-date beeld te krijgen van de bedrijfstak.

Tevens worden hierbij de wensen van architecten en andere opdrachtgevers in kaart gebracht.

Ook imago-onderzoek maakt hiervan deel uit. Daarmee wordt zichtbaar hoe opdrachtgevers de verschillende aspecten van verplaatsbare systeemwanden waarderen en daarnaast de totale leveringsprestatie van de leden beoordelen.

Voor de NEBIFA levert dit aanknopingspunten op voor concrete acties en verbeteringsactiviteiten.

NEBIFA

Nederlandse Binnenwandsysteem Fabrikanten, kortweg NEBIFA, is een gemeenschappelijke branchevereniging van Metaalunie en FME. De leden van NEBIFA houden zich bezig met het produceren, leveren en plaatsen van verplaatsbare circulaire binnenwandsystemen.