NEBIFA- branchevereniging fabrikanten verplaatsbare binnenwandsystemen

Onze Historie

NEBIFA is nog een betrekkelijk jonge branchegroep. In de huidige vorm bestaat zij sinds medio 1995.

Voorheen waren de bedrijven georganiseerd onder de naam Producenten Verplaatsbare Systeemwanden (PVS). PVS werd opgericht toen bekend werd dat de NEVAP, waarbij men was aangesloten, samenwerking zocht met NAVAS.

Dit zou inhouden dat men zich zou gaan richten op andere afbouwsectoren, waarbij het accent meer zou komen te liggen op ‘dienstverlening’ (schilder- en stucadoorbedrijven) en minder op productie- en montagebedrijven.

Deze koersverandering was voor de wandenproducenten reden om zich meer te gaan richten op het behartigen van de eigen belangen, los van de andere NEVAP-groepen.

Omdat de basis van de verplaatsbare systeemwand gevormd wordt door een metalen profiel en dus de producenten van huis uit metaalbewerkers zijn, besloot men het secretariaat onder te brengen bij de Metaalunie.

Om de hieraan gekoppelde structuurwijziging ook voor de buitenwereld goed zichtbaar te maken werd er tevens voor gekozen om een nieuwe naam te kiezen. Op dat moment werd NEBIFA geboren. 

NEBIFA

Nederlandse Binnenwandsysteem Fabrikanten, kortweg NEBIFA, is een gemeenschappelijke branchevereniging van Metaalunie en FME. De leden van NEBIFA houden zich bezig met het produceren, leveren en plaatsen van verplaatsbare circulaire binnenwandsystemen.